• PROFIL SZKOŁY

    • Nasza szkoła jako samodzielna placówka istnieje od 1996 roku.

     W 2001 roku przyjęła nazwę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 112,

     w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum.

     Od roku szkolnego 2017/2018 w związku z reformą szkolnictwa placówka została przekształcona w Szkołę Podstawową Specjalną Nr 112. 

     Szkoła swoją ofertę kieruje do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

     umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z autyzmem.  

     Niewielka ilość uczniów w szkole zapewnia miłą i rodzinną atmosferę do nauki i pracy.

     Szkoła mieści się w budynku parterowym i jest przystosowana do przyjmowania uczniów niepełnosprawnych ruchowo

     i poruszających się na wózku inwalidzkim.     Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy od godziny 7.00 do 16.00. W świetlicy stwarzamy warunki do aktywnego wypoczynku, relaksu i twórczej pracy dziecka.

     W miarę potrzeb szkoła zapewnia bezpłatny dowóz dzieci na zajęcia szkolne i powrót do domu  przystosowanym środkiem transprotu.