• Projekty edukacyjne

    • Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2019/2020

     w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 112 w Poznaniu:

      

     Projekt edukacyjny "Zajęcia kulinarne z rodzicami"
     autor i realizacja: p. Kamila Wolniewicz, oddział 7a SP,                                                                                           
     realizowany w roku szkolnym: 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

      

     Projekt edukacyjny "Mój pamiętnik"
     autor i realizacja: p. Kamila Wolniewicz, oddział 7a SP,                                                                                             
     realizowany w roku szkolnym: 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020.

      

     Projekt edukacyjny "Zajęcia integracyjno - taneczne"
     autor i koordynator: p. Stefania Draheim, realizacja: p. Kamila Wolniewicz

      

     Innowacja pedagogiczna metodyczna „Nordic Walking, czyli spacerujemy po zdrowie”,
     autor: p. Małgorzata Jasiewicz – Kłos,

     realizacja: p. Agnieszka Bartecka oddział 6b,

     p. Dorota Filberek oddział 8c,

     p. Kamila Wolniewicz oddział 7a,

     realizowany w roku szkolnym: 2018/2019 i 2019/2020.

      

     Projekt edukacyjny „Moje gotowanie"

     autor i realizacja: p. Beata Antoszak w oddziale 8a i 8b,

     realizowany w roku szkolnym: 2018/2019 i 2019/2020.

      

     Projekt edukacyjny: Zajęcia z logorytmiki „Ruch i zabawa na mowę dobrze działa”,
     organizatorzy i prowadzący zajęcia: p. Agnieszka Sawicka, p. Grażyna Stabrowska, p. Izabela Pniewska,

     zajęcia skierowane do wszystkich uczniów szkoły,

     realizowany w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

      

     Projekt edukacyjny: „Dokarmiamy zwierzęta – koty i ptaki”,
     koordynatorzy: p. Ewa Stanisławska, p. Dorota Filberek, p. Agnieszka Hellwig,

     realizatorzy projektu: wszyscy uczniowie szkoły,

     realizowany w roku szkolnym: 2018/2019 i 2019/2020.

      

     Projekt edukacyjny: „Pies naszym przyjacielem”. Kynoterapia – terapia dzieci
     z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z udziałem psa
     ”,

     opracowała: p. Marta Pachucka,

     adresaci projektu: uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, których rodzice zgłosili pisemną zgodę na uczestniczenie w projekcie,

     realizowany w roku szkolnym: 2018/2019, 2019/2020.

      

     Projekt edukacyjny: „Jak ryba w wodzie” – zajęcia na basenie,

     autor i realizacja: p. Agata Bajorek, p. Izabela Sławińska,

     projekt skierowany do uczniów oddziału 6a,

     realizowany w roku szkolnym: 2019/2020.

      

     Szkolny Projekt Sportowy „4x45 minut rywalizacji sportowej",

     autor i realizacja: p. Marcin Torzewski,

     współorganizatorzy: p. Izabela Sławińska, p. Marzena Konieczna,

     realizowany w roku szkolnym: 2019/2020.

      

     Szkolny Projekt Sportowy "Zwinny jak kot",

     autor i realizacja: p. Marcin Torzewski,

     współorganizator: p. Agnieszka Sawicka,

     projekt skierowany do uczniów klas: 8a, 8b, 8d,
     realizowany w roku szkolnym: 2019/2020.